Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49

62-510 Konin

centrala - tel. (63) 245 94 75, (63) 240 39 00
sekretariat - tel. (63) 240 39 01
fax (63) 245 83 80

W związku z panującym wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem oraz chorobą COVID19,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jako strategiczna spółka na terenie miasta Konina, powzięło działania prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia.

W tym celu Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu obsługi w Biurze Obsługi Klienta od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Nie będzie możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach Spółki, w tym również możliwości uiszczenia opłat w kasie na terenie przedsiębiorstwa. Prosimy o kontakt telefoniczny, drogą e-mailową oraz poprzez I-BOK.

Płatności mogą Państwo uiszczać przelewem, a także w placówkach PKO BP bez dodatkowych opłat.

Wszystkie numery telefonów do poszczególnych działów Spółki są zamieszczone poniżej.
Do rozwiązania spraw pilnych naszych Klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie.
 
Pragniemy również poinformować, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.
 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.


Kontakt z biurem poprzez formularz lub pod adresem
pwikkonin@pwik-konin.com.pl 


Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000099912
NIP 665-000-13-26
REGON 310025187

Wysokość kapitału zakładowego: 130.808.095 zł 


Podstawowe dane teleadresowe do komórek organizacyjnych

63 2403901                Sekretariat
944                             Pogotowie wodociągowe
632403948                 Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy – Izabela Kowalewska
632403913                 Dyrektor Techniczny Urszula Małek
632403936                 Klaster Energii – Magdalena Ołowińska
632403961                 Rzecznik Prasowy – Maciej Nowicki
632403910                 Punkt Kancelaryjny Natalia Sparażyńska-Jóźwiakowska
632403962                 Windykacja - Martyna Janasik
632403900                 Centrala PWiK

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ PRODUKCJI WODY
632403937                 111      Kierownik Bronisław Różycki
632403955                 106      Z-ca kierownika Marcin Kędzierski

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WOD.– KAN.
632403930                 230      Kierownik Tomasz Ciesielski
632403932                 232      Z-ca kierownika Błażej Karpiński
632403933                 233      Dyspozytornia

Nr Miejski                 Nr wew.          LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
632403987                 313      Kierownik Małgorzata Opasiak
632403988                 323      Punkt przyjęć prób Magdalena Ptak

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
632403980                 312      Kierownik Andrzej Pędziwiatr
632403986                 316      Dyspozytornia

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ BHP I OCHRONY PPOŻ
632403970                 270      Kierownik Rafał Werkowski
632403907                 207      Zastępca Kierownika Grzegorz Żabierek

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
632403903                 203      Kierownik Krzysztof Baranowski
632403923                 223      Zastępca Kierownika Ewa Mieczykowska (osady)
632403914                 214      Specjalista Renata Adamczyk, Joanna Pędziwiatr
                                   (warunki przyłączenia do sieci)
632403924                 224      Specjalista Dorota Walkowska (odbiory)
632403969                 269      Inwestycje Tomasz Kałużny, Anna Rzymowska,
632403915                 215      Anna Piotrowska, Jolanta Matyjasik
632403950                 250      Biblioteka Małgorzata Kowalczyk

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ TRANSPORTU
632403990                 290      Kierownik Jacek Gogulski
632403991                 291      Specjalista Wanda Chojnacka
632403993                 293      Wywóz nieczystości Specjalista Szymon Jacaszek, Adam Kaszkowiak
632403935                 235      Warsztat Przemysław Piwowarski

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ FINANSOWO PRACOWNICZY
632403963                 263      Kierownik Maciej Milczarek
632403966                 266      Zastępca Kierownika Agnieszka Urbaniak
632403960                 260      Płace Bożena Goińska
632403904                 204      Kadry Elżbieta Jakuszko, Karolina Szadkowska
632403956                 256      Księgowość materiałowa Renata Łukasiewicz, Anna Lenartowicz
632403962                 262      Windykacja Martyna Janasik

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
632403940                 240      Kierownik Marzena Orłowska Miszczuk
632403944                 244      Zastępca Kierownika Marcin Szeląg
632403941                 241      Ścieki przemysłowe Magdalena Hauke
632403943                 243      Fakturowanie Agnieszka Białecka, Ewelina Szczublewska
632403946                 246      Usługi związane z wodomierzami i podlicznikami Łukasz Durski, Andrzej Wendt, Jolanta Ziarniak.
632403999                 299      Biuro obsługi klienta Kamila Parus-Borek

Nr Miejski                 Nr wew.          DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
632403968                 268      Kierownik Sebastian Szczerba
632403919                 219      Zastępca Kierownika Patrycja Krzemińska
632403939                 239      St. Inspektor Katarzyna Nogal, Specjalista Lidia Piasecka-Budna
632403920                 220      Magazyn Jarosław Janczak, Kinga Kosmalska

Nr Miejski                 Nr wew.          JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
632403957                 257      Kierownik Maciej Dąbrowski
632403925                 225      Justyna Markowska, Dariusz Wilczewski

 

Mapa dojazdowa

Mapa dojazdu do laboratorium