Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie OLB


 
Zapraszamy na dedykowaną projektowi stronę internetową www.fotowoltaika-pwikkonin.pl  

Wmurowanie Kamienia Węgielnego - film 

Przetarg nieograniczony na "Budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg" - kliknij  

Umowa podpisana, Kamień Węgielny wmurowany - Zaczynamy budowę! - kliknij  


W świetle zmian klimatycznych bardzo ważne jest umiejętne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przez instytucje publiczne czy spółki komunalne. Przykładem podmiotu, które realizuje wiele innowacyjnych inwestycji nastawionych na energetyczną samowystarczalność jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. 

PWiK Sp. z o.o. realizuje inwestycje w postaci budowy instalacji fotowoltaicznych w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa dążąc do samowystarczalności energetycznej. Na terenie Oczyszczalni Prawy Brzeg w Koninie działa już instalacja o mocy 100 kW, kolejna instalacja mocy 100 kW powstanie na terenie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody, a  na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg niebawem ruszy budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW. Wszystkie obiekty będą połączone przyłączami kablowymi do przesyłania energii elektrycznej.

Na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg PWiK Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej I - Zmniejszanie emisyjności gospodarki, programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.. Wniosek został złożony w ramach funkcjonowania "Klastra Energii - Zielona Energia Konin", którego PWiK jest koordynatorem a umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.03.2020 r.

Kontakt umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dot. przedmiotowego projektu: 
nieprawidlowosci.projekt@pwik-konin.com.pl