Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż majątku -  Star WUKO 1142:

Ogłoszenie - pobierz 
Wzór oferty - pobierz   

Informacja o wyniku postępowania:

W wyznaczonym terminiu, tj. do dnia 18.09.2020 do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty na zakup pojazdu Star WUKO 1142.
Oferty zostały ponumerowane i  poddane weryfikacji.  Komisja wybrała ofertę  firmy "MIDOM Michał Smoleński" spełniającą kryterium najwyższej ceny na kwotę: 20100,00 zł netto.