Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk

Przetargi

  • Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie - pobierz
  • Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w zakresie projektów realizowanych 
    w ramach dofinansowania z POIS na lata 2014-2020 - pobierz  
  • Regulamin wynajmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Koninie - pobierz
  • Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego - pobierz  

  • Zarządzenie ws. "Instrukcji sprzedaży likwidowanych składników majątku PWiK Sp. z o.o." - pobierz  
  • Aneks do ww. zarządzenia - pobierz  
  • Zarządzenie ws. stosowania wymagań BHP, p.poż i ochrony środowiska - pobierz   
<<  1234567891011...14  >>